Introducere

Acest site este proprietatea COSMA PROD, str. Brazilor, nr. 25, Sibiu. Informaţia disponibilă pe acest site despre Cosma Prod, despre companiile afiliate Cosma Prod şi terţi se vrea a fi cât se poate de corectă.

Cu toate acestea, nu putem garanta pentru corectitudinea informaţiei. Cosma Prod nu-şi asumă nici o responsabilitate pentru vreo greşeală din conţinutul acestui site.

Declaraţiile făcute pe acest site au fost făcute în concordanţă cu cunoştinţele şi convingerile noastre. Cu toate acestea, rezultatele finale pot diferi în mare măsură de declaraţiile iniţiale, deoarece depind de un grup de factori de natură competiţională şi macroeconomică care sunt în unele cazuri foarte dificil de actualizat constant pe acest site.

Accesând acest site, acceptaţi fără nicio restricţie sau rezervă următorii Termeni Generali de Utilizare a Site-ului pe care îi puteţi vizualiza sau tipări.

Termeni generali de folosire a site-ului

 1. Legea drepturilor de autor

Paginile site-ului nostru sunt protejate de legea drepturilor de autor. În particular, orice reproducere, adaptare, traducere, stocare sau procesare în alte media, incluzând stocarea şi procesarea prin mijloace electronice se bucură de copyright. Orice utilizare parţială sau integrală va necesita acordul prealabil în scris din partea COSMA PROD. Atât conţinutul cât şi structura site-ului sunt protejate de legea drepturilor de autor. Orice reproducere a informaţiilor sau datelor, în particular folosirea textelor sau imaginilor de produse (cu excepţia materialelor de presă) necesită acordul prealabil în scris din partea COSMA PROD. Drepturile de diseminare şi de reproducere sunt deţinute de COSMA PROD. Drepturile de folosinţă ale imaginilor se păstrează atunci când imaginile sunt adăugate automatic sau manual într-o arhivă.

Fotografiile de presă COSMA PROD pot fi folosite doar pentru scopuri editoriale. Imaginile COSMA PROD care sunt reproduse şi/sau modificate pentru scopuri editoriale trebuie să conţină anunţul de copyright “© COSMA PROD Toate drepturile rezervate.” Retipărirea este gratuită, cu toate acestea cerem o copie a documentelor.

© COSMA PROD, Sibiu. Toate drepturile rezervate.

 1. Mărci înregistrate

Logo-ul COSMA PROD şi toate denumirile produselor şi/sau reprezentările grafice ale produselor aflate pe aceste pagini sunt mărci înregistrate ale partenerilor adiţionali, co-partenerilor, membrilor şi reprezentanţilor legali. Orice abuz sau utilizare neautorizată ale acestor mărci sunt interzise şi constituie încălcări ale legii mărcilor, legii dreptului de autor şi a altor legi ale proprietăţii intelectuale şi ale concurenţiei neloiale.

 1. Renunţarea la drepturi ale părţilor terţe ale websitului
 2. Paginile acestui website conţin linkuri (“hyperlinkuri”) către alte websituri care sunt administrate de părţi terţe şi ale căror conţinuturi nu sunt cunoscute companiei COSMA PROD. COSMA PROD permite doar accesul către aceste situri, dar nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru conţinutul acestora. Linkurile noastre către websiturile părţilor terţe sunt menite să vă faciliteze navigarea. Formulările de pe siturile redirecţionate nu ne aparţin. Nu ne identificăm cu niciun fel de conţinutde pe paginile de website ale părţilor terţe. În particular, nu ne asumăm nicio răspundere pentru încălcările prevederilor legale sau pentru încălcările drepturilor părţilor terţe.
 3. Administratorii websiturilor la care se ajunge prin redirecţionarea de pe websitul COSMA PROD sunt exclusiv responsabili de conţinutul acestor pagini, de asemenea de produsele puse în vânzare sau de comenzile relaţionate, de orice tip.
 4. COSMA PROD nu îşi asumă responsabilitatea pentru nicio încălcare a legii dreptului de autor, a legii mărcilor sau a drepturilor proprietăţii intelectuale sau personale care se pot produce pe o pagină accesată printr-un hyperlink.
 5. În cazul unei comenzi sau unei declaraţii legale de orice fel, se încheie un contract între utilizator şi administratorul websitului respectiv sau între utilizator şi altă parte legală sau persoană instruită în această privinţă, fără nicio relaţionare între COSMA PROD şi utilizator. Vă rugăm să consultaţi termenii legali şi condiţiile de utilizare de pe websitul redirecţionat.
 6. General Disclaimer

Orice responsabilitate COSMA PROD pentru prejudiciile survenite în urma utilizării acestui website – fără a ţine seama de cauzele legale, inclusiv ofensele – este limitată la prejudiciile cauzate cu bună ştiinţă sau prin neglijenţă gravă. În aceeaşi măsură, responsabilitatea obligatorie COSMA PROD faţă de încălcările contractuale, totalitatea reclamaţiilor va fi limitată la prejudiciile previzibile. Acest lucru nu va afecta responsabilitatea COSMA PROD în privinţa legii Responsabilităţilor Produsului sau în alte garanţii oferite anterior. Deasemenea, limitările responsabilităţilor mai sus menţionate nu se aplică în cazul vătămărilor corporale, atentării la viaţa sau sănătatea unei persoane.

COSMA PROD se angajzează să nu permită intruziunea viruşilor pe websitul COSMA PROD, pe de altă parte, COSMA PROD nu poate asigura absenţa totală a viruşilor. Drept urmare, recomandăm o atenţie deosebită pentru protecţia împotriva viruşilor (ex: prin scanare) înainte de descărcarea de date şi documente de pe website.

COSMA PROD nu răspunde de greşelile sau erorile serviciilor oferite pe website-ul COSMA PROD, independente de responsabilităţile sale, nici de validitatea acestora.

 1. Prevederi şi declaraţii

Prevederile şi declaraţiile de pe acest website au fost încheiate în concordanţă cu misiunea şi principiile noastre. Cu toate acestea, rezultatele actuale obţinute de COSMA PROD pot să difere considerabil faţă de aceste prevederi şi declaraţii deoarece depind de o serie de factori de natură macroeconomică şi competitivă, care sunt, în unele cazuri, independente de controlul COSMA PROD. Fără a aduce prejudicii obligaţiilor legale prin amendarea prevederilor şi declaraţiilor, COSMA PROD nu urmăreşte să actualizeze toate prevederile şi declaraţiile conţinute de acest website.

 1. Produsele COSMA PROD

Produsele prezente pe acest website sunt exemple de produse ale companiei COSMA PROD din întreaga lume. COSMA PROD nu garantează că un produs prezent pe website este disponibil şi în ţara ta. Pentru lista completă a produselor COSMA PROD disponibile în ţara ta, vizitează pagina COSMA PROD corespunzătoare ţării tale.

 1. Diverse

ÎN NICI UN CAZ COSMA PROD NU VA FI RASPUNZATOR, FATA DE ORICE PARTE, PENTRU ORICARE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE SAU ALTE DAUNE CONSECUTIVE SUFERITE PRIN FOLOSIREA ACESTUI “SITE” WEB SAU A ORICAREI LEGATURI LA ALTE “SITE”-URI WEB, INCLUZÂND, FARA LIMITARE, ORICE PROFITURI PIERDUTE, ÎNTRERUPERI DE AFACERI, PIERDERI DE PROGRAME SAU ALTE DATE DIN SISTEMUL DUMNEAVOASTRA DE MANIPULARE A INFORMATIILOR ORI ALTE ASEMENEA, CHIAR DACA SUNTEM ÎNSTIINTATI ÎN MOD EXPRES DESPRE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

TOATE INFORMATIILE SUNT FURNIZATE DE COSMA PROD DOAR PE O BAZA “ASA CUM ESTE”. COSMA PROD NU FURNIZEAZA VREO DECLARATIE SAU GARANTIE, EXPRESA SAU IMPLICITA, INCLUSIV GARANTII IMPLICITE PENTRU POTRIVIREA LA UN ANUMIT SCOP, VANDABILITATE SI NEÎNCALCARE A UNOR DREPTURI SAU NORME.

COSMA PROD poate oricând să revizuiască aceşti termeni prin actualizarea acestui anunţ. Prin folosirea acestui site web, sunteţi de acord să respectaţi aceste revizuiri şi, de aceea, trebuie să vizitaţi periodic această pagină pentru a lua cunoştiinţă de termenii actuali.